Trzebinia
Cmentarze komunalne w Trzebini

język angielski język polski
Pomoc

advanced search


Wszelkie uwagi dotyczące danych osób pochowanych na Cmentarzach Komunalnych w Trzebini
prosimy zgłaszać bezpośrednio do administratora cmentarzy :

Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o.
ul. Rynek 18 w Trzebini, pokój nr 3 –parter,

tel. 32 6 122 504
lub
e-mail: mzn@mzn-trzebinia.pl